Δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται το ευρώ (2)

«Το πιο σημαντικό, διαπιστώνουμε ότι οι εμπορικές επιπτώσεις της ΟΝΕ είναι διαφορετικές από ότι στις άλλες νομισματικές ενώσεις. Αλλά, το πιο ανησυχητικό, διαπιστώνουμε ότι η ακριβής οικονομετρική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της επίδρασης του νομίσματος στο εμπόριο έχει σημασία. Μεγάλη. Γενικότερα, δεν βρίσκουμε καμία σταθερή απόδειξη ότι η ΟΝΕ τόνωσε το εμπόριο. Πράγματι, είμαστε αναγκασμένοι να συμπεράνουμε ότι η οικονομετρική μεθοδολογία έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία που υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα της νομισματικής ένωσης στο εμπόριο».

Ένας λογικός κανόνας είναι ότι αν το αποτέλεσμα που αναζητείτε ποικίλλει πολύ ανάλογα με την μέθοδο που χρησιμοποιείτε στην αναζήτησή του (με την προϋπόθεση ότι όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιείτε είναι λογικές) τότε αυτό που θα βρείτε δεν είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα, αλλά οι διακυμάνσεις που οφείλονται αποκλειστικά στη μέθοδο μέτρησης. Αλλά ακόμα και αφήνοντας αυτό στην άκρη, βρίσκουμε ότι υπάρχει ένα μικρό αποτέλεσμα στο εμπόριο -από μηδέν έως ενδεχομένως ακόμη και αρνητικό- της νομισματικής ένωσης του ευρώ. Ή, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, δεν υπάρχει όφελος και μένουμε μόνο με το κόστος.

Πράγματα που μας κοστίζουν αλλά δεν έχουν κανένα όφελος, είναι πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Έτσι, προφανώς, δεν θα έπρεπε να έχουμε το ευρώ. Ή, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε, όλοι θα πρέπει να το αφήσουμε, όχι μόνο η Ελλάδα.

Το ότι αυτό συνάδει με τις προηγούμενες προκαταλήψεις μου είναι απλά καλοδεχούμενο και δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με την ταχύτητα με την οποία έχω αγκαλιάσει αυτήν την έρευνα. Όχι, πραγματικά, καμμία σχέση. Ειλικρινά.

Αξίζει να σημειωθεί γιατί η έρευνα σε προηγούμενες νομισματικές ενώσεις έδειξε διακριτές και μεγάλες θετικές επιπτώσεις στο εμπόριο. Μια πρώτη απόπειρα απάντησης θα ήταν ότι οι προηγούμενες νομισματικές ενώσεις δεν ήταν στην πραγματικότητα μόνο νομισματικές ενώσεις. Ήταν επίσης τελωνειακές ενώσεις. Και αυτές είναι που παράγουν τα μεγάλα αποτελέσματα. Στην Ε.Ε. είναι γεγονός ότι η τελωνειακή ένωση προϋπήρχε (ανάλογα με το αν θέλετε να σκεφτείτε για τις κινήσεις προς αυτή ή την πλήρη Ενιαία Αγορά) από μια δεκαετία ή περισσότερο. Έτσι, από τη στιγμή που έγινε η νομισματική ένωση, ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής ολοκλήρωσης που οι προηγούμενες μελέτες έβρισκαν είχε ήδη συμβεί. Δεν επιμένω ότι αυτό είναι έτσι: μόνο ότι σε μένα φαίνεται λογικό.

Αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το ευρώ επιβάλει κόστος ως αποτέλεσμα της ύπαρξης ενός νομισματικού χώρου, μίας νομισματικής πολιτικής, και εμείς δεν παίρνουμε κανένα από τα εμπορικά οφέλη που νομίζαμε ότι επρόκειτο να πάρουμε. Οπότε, ας σταματήσουμε το πείραμα όλοι, όχι μόνο η Ελλάδα, αφήνοντας το ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.