Πολωνία: Κατηγορώντας την Γερμανία, προσπαθεί να χτυπήσει τη Ρωσία!

Η Ευρώπη σε όλο της το μεγαλείο. Όσα χρόνια και να περάσουν, όσες προσπάθειες για ειρηνική διαβίωση και να κάνουν, παρά την δημιουργία και την επιβολή της Ε.Ε., οι λαοί της Ευρώπης δεν αλλάζουν. Τόσα χρόνια ιστορίας είναι σχεδόν αδύνατον να λησμονηθούν! 

Η λησμονιά της ιστορίας, δυστυχώς, είναι θλιβερό προνόμιο μόνο της χώρας μας όπου "ευδοκιμούν" κάθε λογής διαστροφείς της ιστορίας, παραχαράκτες της ταυτότητας του Έθνους, έχοντας απεριόριστη πρόσβαση στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και σημειώσεις, στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο της χώρας μας και το χειρότερο, κατέχοντας θέσεις στο κοινοβούλιο του Έθνους!

Οι Πολωνοί, όμως, όπως και οι υπόλοιποι των Ευρωπαίων ούτε ξεχνούν την ιστορία τους, ούτε αλλάζουν γραμμή σε σχέση με αυτή που χάραξαν οι πρόγονοί τους. Έτσι, λοιπόν, διαβάζουμε σήμερα (10/3/2014) τις δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Donald Tusk να αναφέρει πως η εξάρτηση της Γερμανίας από τη Ρωσία, όσον αφορά στο φυσικό αέριο, συνιστά απειλή για την Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού, σύμφωνα με το Reuters UK:

"Germany's dependence on Russian gas may effectively decrease Europe's sovereignty. I have no doubts about that," Prime Minister Donald Tusk told a news conference.
«Η εξάρτηση της Γερμανίας από το Ρωσικό φυσικό αέριο μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την κυριαρχία της Ευρώπης. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτόδήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.
"Increasingly more expensive energy in Europe due to exorbitant climate and environmental ambitions may also mean greater dependence in Russian energy sources... Hence, I will talk (to Merkel) primarily about how Germany is able to correct some economic actions so that dependence on Russian gas doesn't paralyse Europe when it needs...a decisive stance."
«Η όλο και πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη λόγω των υπέρογκων κλιματικών και περιβαλλοντικών αλλαγών μπορεί επίσης να σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από Ρωσικές πηγές ενέργειας ... Ως εκ τούτου, θα μιλήσω (στη Μέρκελ), κυρίως για το πώς η Γερμανία είναι σε θέση να πάρει κάποια διορθωτικά οικονομικά μέτρα, έτσι ώστε η εξάρτηση από το Ρωσικό φυσικό αέριο να μην παραλύει την Ευρώπη όταν αυτή χρειάζεται να κρατήσει ... μια αποφασιστική στάση.»
"The question of Ukraine is a question of EU's future, EU's safety, and a correction of EU's energy policy," Tusk said.
«Το ζήτημα της Ουκρανίας είναι ένα θέμα σχετικό με το μέλλον της Ε.Ε., την ασφάλεια της Ε.Ε., και μια διόρθωση στην ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε.», δήλωσε ο Τουσκ.
"We will not be able to efficiently fend off potential aggressive steps by Russia in the future, if so many European countries are dependent on Russian gas deliveries or wade into such dependence," he added.
«Εμείς δεν θα είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε αποτελεσματικά πιθανές επιθετικές ενέργειες από τη Ρωσία στο μέλλον, αν τόσο πολλές Ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται από το Ρωσικό φυσικό αέριο ή απλά επηρεάζονται από μια τέτοια εξάρτηση», πρόσθεσε.
Από το Blogger.