Η Ελλάδα θα σώσει (;) και πάλι την Δύση (2)

Όπως έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα, ο ισχυρισμός της αυτοκρατορίας είναι ψευδής. Τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση της οικονομίας κατά 27%, αυξάνοντας έτσι την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Το μόνο που έχει καταφέρει η λιτότητα είναι να σύρει περισσότερο τον Ελληνικό λαό στο έδαφος, καθιστώντας έτσι αδύνατη την αποπληρωμή του χρέους.

Η Αυτοκρατορία απέρριψε το δημοκρατικό δημοψήφισμα στην Ελλάδα την επόμενη Κυριακή, διότι η Αυτοκρατορία δεν πιστεύει στην δημοκρατία. Η Αυτοκρατορία, όπως και όλες οι αυτοκρατορίες, πιστεύει στην υποτέλεια. Η Ελλάδα δεν είναι υποταγμένη. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα πρέπει να τιμωρηθεί. Οι Πέρσες του Δαρείου και του Ξέρξη είχαν την ίδια άποψη με την Washington και την Ε.Ε. Η Ελληνική κυβέρνηση υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει ό,τι έχουν κάνει και οι προηγούμενες Ελληνικές κυβερνήσεις, να εξαγοραστεί και να επιτρέψει να λεηλατήσουν την Ελλάδα.

Η λεηλασία είναι ο μόνος τρόπος που έμεινε στο Δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα για να βγάλει λεφτά. Για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων κερδών, οι δυτικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνθηκαν και εξαναγκάστηκαν από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, να μετακινήσουν υπεράκτια την δυτική βιομηχανία, την παραγωγή, καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες, όπως η τεχνολογία της πληροφορίας και η μηχανική λογισμικού. Το μόνο που απομένει στη Δύση είναι υψηλά δευτερογενή στοιχήματα και λεηλασίες. Η Apple είναι μια Αμερικανική εταιρεία, αλλά ούτε ένας υπολογιστής της Apple δεν κατασκευάζεται στις ΗΠΑ.

Οι Γερμανικές, οι Γαλλικές και οι Ολλανδικές κυβερνήσεις μαζί με την Washington και το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχουν ταχθεί υπέρ της λεηλασίας. Για να λεηλατηθεί μια χώρα, πρέπει να φιμωθεί η φωνή του λαού της. Αυτός είναι ο λόγος που οι Γερμανοί και η Ε.Ε. φέρνουν αντίρρηση στο να παραδώσει η Ελληνική κυβέρνηση στον Ελληνικό λαό την δυνατότητα να αποφασίσει για το μέλλον της Ελλάδος.

Με άλλα λόγια, σήμερα στην Δύση η κυριαρχία των λαών και η υπευθυνότητα των κυβερνήσεων είναι ασυμβίβαστες με τα οικονομικά συμφέροντα του Ένα τοις εκατό που ελέγχει την οικονομική και πολιτική τάξη.

Εν κατακλείδι: Αν η δημοκρατία μπορεί να καταστραφεί στην Ελλάδα, μπορεί να καταστραφεί σε όλη την Ευρώπη.

Οι Έλληνες δεν κατέχουν στα χέρια τους την τύχη της δημοκρατίας μόνο στη Δύση, αλλά και την μοίρα της ζωής πάνω στην γη. Ο μηχανισμός της Washington για την δημιουργία σύγκρουσης με την Ρωσία είναι η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Με την παραβίαση συμφωνιών που έχουν συναφθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ, η Washington έχει φέρει το ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας και σήμερα αναπτύσσει περισσότερα στρατεύματα, εξοπλισμούς, και πυραύλους στα σύνορα της Ρωσίας, μιλώντας εν τω μεταξύ επιθετικά στην Ρωσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.