Το Δ' Reich είναι πιστωτικό ίδρυμα

Η μία αποτυχία διαδέχεται την άλλη στους σχεδιασμούς της Ε.Ε. η οποία στην προκειμένη περίπτωση προσπαθεί να περισώσει το αποτυχημένο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Έτσι, λοιπόν, προχώρησε στο σχεδιασμό και τώρα βαδίζει προς την υλοποίηση του πανευρωπαϊκού ταμείου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης για την αντιμετώπιση περιπτώσεων χρεοκοπίας πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times (εδώ για όποιον δεν έχει συνδρομή στην εφημερίδα), οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης θα κληθούν να συνεισφέρουν στο ταμείο κεφάλαια ύψους 55 δις ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τον καθορισμό των εισφορών στο ταμείο. Τα σχέδια αυτά, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, βαρύνουν περισσότερο τις μεγάλες Γαλλικές τράπεζες, ενώ ευνοούν σκανδαλωδώς τις εκατοντάδες μικρού και μεσαίου μεγέθους Γερμανικές και Ισπανικές τράπεζες.

Το δημοσίευμα τονίζει πως παρά το ότι οι περίπλοκοι υπολογισμοί είναι προσωρινοί, οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οποίες φέρεται να γνωρίζει η εφημερίδα, δείχνουν ότι το ιδιαίτερα συγκεντρωμένο Γαλλικό τραπεζικό σύστημα θα συνεισφέρει περίπου 17 δις ευρώ ή σχεδόν το 30% στο ταμείο σε μία περίοδο οκτώ ετών, ενώ οι Γερμανικές τράπεζες θα συνεισφέρουν περίπου 15 δις ευρώ ή το 27%. Οι σχεδιαζόμενες προσαρμογές σημαίνουν ότι ο Γαλλικός τραπεζικός τομέας, που περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα όπως τη BNP Paribas και τη Societe Generale, θα καταβάλει 70% περισσότερο από ότι απαιτείται με βάση το καθεστώς της Ε.Ε. για τα εθνικά ταμεία εξυγίανσης τραπεζών. Οι Γερμανικές τράπεζες θα πρέπει να πληρώσουν 9% λιγότερο και οι Ισπανικές τράπεζες σχεδόν 50% λιγότερο.

Βάσει των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 90% των 55 δις ευρώ του ταμείου θα προέλθει από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην ευρωζώνη, στις οποίες αντιστοιχεί το 85% του συνόλου του ενεργητικού των τραπεζών.
Οι μικρές τράπεζες. δηλαδή όσες έχουν ενεργητικό μικρότερο από 1 δις ευρώ και καταθέσεις λιγότερες από 300 εκατομμύρια ευρώ, προβλέπεται να πληρώσουν μόνο για το 0,3% του συνολικού ύψους του ταμείου παρότι το ενεργητικό τους αντιστοιχεί στο 1% των τραπεζών στην ευρωζώνη. Οι μεσαίου μεγέθους τράπεζες, αυτές που κατέχουν το 14% του συνολικού ενεργητικού, θα καταβάλλουν το 9,7% των εισφορών.

Οι κανόνες αυτοί σημαίνουν ότι περισσότερες από το ένα τέταρτο των μικρών περιφερειακών Γερμανικών αποταμιευτικών τραπεζών, που έχουν πολιτικές διασυνδέσεις, θα ταξινομούνταν ως «μικρές», πληρώνοντας μόλις 1.000 ευρώ ετησίως για το ταμείο, σημειώνει το δημοσίευμα.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δικαιολόγησαν τις μεγαλύτερες εισφορές των μεγαλύτερων τραπεζών, υποστηρίζοντας ότι αυτές είναι πιο πιθανό να χρειασθούν διάσωση από το ταμείο σε ενδεχόμενη κρίση.
Οι ίδιοι αξιωματούχοι επέμειναν ότι πολλές μικρότερες τράπεζες θα χρειασθεί τελικά να καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές, καθώς αυτές θα βασίζονται και στην επικινδυνότητα των ισολογισμών τους και όχι μόνο στο μέγεθός τους.
Οι πιο επικίνδυνες τράπεζες μπορεί να πληρώνουν τελικά σχεδόν το διπλάσιο σε σχέση με τις τράπεζες που έχουν μεγάλες καταθέσεις.

Ο όλος σχεδιασμός μαρτυρά ακόμα μια φορά την Γερμανική επιβολή στην Ευρώπη για την οποία έχω αναφερθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν (βλ. εδώ και εδώ). Η Γαλλική οικονομία και το Γαλλικό τραπεζικό σύστημα δέχονται ακόμα ένα χτύπημα, ενώ αναμφίβολα η μεγάλη κερδισμένη και αυτής της ιστορίας είναι η ιδιαζόντως φασίζουσα Γερμανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.