Αυτή είναι η παιδεία στην Ελλάδα του 21ου αιώνα!

Σαρωτικές αλλαγές εισηγείται για τη νέα σχολική χρονιά το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(*), αφού εκτός από το γεγονός ότι αυτή θα ξεκινήσει πέντε μέρες νωρίτερα θα εφαρμοστεί νέα εκπαιδευτική πολιτική σε όλες τις σχολικές βαθμίδες.

Συγκεκριμένα, το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς του χρόνου θα χτυπήσει στις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τον Ινστιτούτο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι στις θέσεις τους από την 1η Σεπτεμβρίου.

Επίσης οι εξετάσεις των μετεξεταστέων θα πραγματοποιούνται πλέον από την 1 – 6 Σεπτεμβρίου, ενώ τα μαθήματα σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό θα λήγουν στις 15 Ιουνίου.

Στα Γυμνάσια και στα Λύκεια η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου, ενώ προβλέπεται πώς αν οι ανάγκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων το επιβάλλουν, το σχολικό έτος στα Λύκεια θα επεκτείνεται μέχρι τις 10 Ιουνίου.

Οι εκπαιδευτικοί πάντως θα παραμένουν στην εργασία τους μέχρι τις 30 Ιουνίου και το τελευταίο δεκαήμερο θα παρακολουθούν σεμινάρια.

Καταργείται η αργία των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία θα γίνεται εκκλησιασμός και μετά δραστηριότητες σχετικές με την γιορτή. Τέλος, καταργείται και η αργία της 7ης Ιανουαρίου, επομένη των Θεοφανίων και εορτή του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου. 

Υπάρχει επίσης σκέψη να καταργηθούν και οι τοπικές αργίες, όπως εκείνες των πολιούχων κάθε πόλης.

Να συμπληρώσω μόνο απευθυνόμενος σε μερίδα επισκόπων και κληρικών: Αυτούς του άρχοντες στείλατε στο κοινοβούλιο, σεβαστοί Πατέρες, και αυτούς εξακολουθείτε να στηρίζετε! Μη διαμαρτύρεστε λοιπόν!

                                 
(*) Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2011 με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας, που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.