Σωστή διάγνωση, λάθος θεραπεία

Οι Έλληνες είναι οι πλέον απαισιόδοξοι Ευρωπαίοι για τις προοπτικές της οικονομίας και της οικογενείας τους, σύμφωνα με την έρευνα του ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. τον Νοέμβριο, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο βαθμός απαισιοδοξίας των Ελλήνων παρουσιάζει επιδείνωση, σε σχέση με την προηγούμενη που διεξήχθη τον Ιούνιο. Αναλυτικότερα, το 75% των Ελλήνων και το 32% των Ευρωπαίων χαρακτηρίζουν «κακή έως πολύ κακή» την οικονομική κατάσταση της οικογενείας τους και είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο που έγινε τον Ιούνιο οι αρνητικές απαντήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 8% και στην Ε.Ε. κατά 1%.

Σχετικά με την απασχόληση, το 98% των Ελλήνων, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο, χαρακτηρίζουν την κατάσταση «κακή» ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 73% σημειώνοντας πτώση -1% σε σχέση πάντα με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Οι Έλληνες χαρακτηρίζουν «κακή» την επαγγελματική κατάστασή τους, σε ποσοστό 53% που αντιστοιχεί σε αύξηση +5%, ενώ το 25%, ελαττωμένο κατά -5% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Αντίθετα, στην Ε.Ε. υπερτερούν σαφώς οι θετικές απαντήσεις με 56%, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση +0% έναντι του 26%, κι αυτό αμετάβλητο +0%, των αρνητικών.

Στην ερώτηση προς ποια κατεύθυνση κινείται η χώρα, το 77% (+7%) απάντησαν ότι η Ελλάδα ακολουθεί λάθος δρόμο, ενώ μόνο το 10% (-5%) πιστεύει πως κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Στην Ε.Ε., το 26% (-2%) θεωρεί ότι τα πράγματα οδεύουν σε σωστή κατεύθυνση και το 49% (+2%) σε λάθος.
Σε ερώτηση για το πώς προβλέπουν την κατάσταση της οικονομίας τους επόμενους 12 μήνες, το 14% (-3%) θεωρεί ότι θα είναι καλύτερη, ενώ το 55% (+6%) υποστηρίζει το αντίθετο.
Για την οικονομική κατάσταση των οικογενειών το επόμενο έτος, το 11% (-1%) υποστηρίζει ότι θα είναι καλύτερη και το 46% (+8%) ότι θα είναι σε χειρότερη.
Όσον αφορά στην απασχόληση το επόμενο έτος, το 14% (-2%) προβλέπει βελτίωση και το 57% (+6%) επιδείνωση της κατάστασης.

Ιεραρχώντας τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα, οι Έλληνες σε ποσοστό 60% κατατάσσουν πρώτη την ανεργία και στη συνέχεια με 46% την οικονομία.
Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση έχει το 11% των ερωτηθέντων (-5%), ενώ το 89% απαντά αρνητικά (+5%). Στην Ε.Ε., το 29% (+2%) έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή τους και το 65% (-3%) όχι.
Σε ότι αφορά στα πολιτικά κόμματα το 91% (0%) των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν τους έχουν εμπιστοσύνη και το 8% (-1%) απαντά πως εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα.
Στη Βουλή, εμπιστοσύνη δηλώνει ότι έχει το 14% (-2%) των Ελλήνων και στις δημόσιες περιφερειακές και τοπικές αρχές το 21% (-10%). Το 19% (-1%) των Ελλήνων δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στη χώρα και το 81% (+1%) δυσαρεστημένο. Στην Ε.Ε., τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 50% και 48%.

Το 89% (-6%) των Ελλήνων και το 87% (-1%) των πολιτών στην Ε.Ε. υποστηρίζουν την ανάγκη να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στη χώρα τους, ενώ το 60% των Ελλήνων και το 76% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα για τον περιορισμό των ελλειμμάτων και του χρέους.

Οι Έλληνες μονίμως εκφράζουν παράπονα για τους κυβερνήτες τους και την ίδια ώρα εκλέγουν τους πολιτικούς που βρίζουν και κατηγορούν. Θαρρείς πως είναι ένα είδος ιδιότυπου μαζοχισμού και πολιτικής ανωριμότητας. Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς το πώς ένας λαός εκφράζει παράπονα για συγκεκριμένα προβλήματα, και την ίδια ώρα να ψηφίζει και να εκλέγει αυτούς που εγγυημένα θα συνεχίσουν να του τα δημιουργούν!

1 σχόλιο:

Από το Blogger.