Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους μιλούν καθαρά για χρεοκοπία

Δόθηκε στην δημοσιότητα η εισηγητική έκθεση Ισολογισμού και Απολογισμού για το οικονομικό έτος 2013. Η έκθεση αυτή είναι αντικείμενο επεξεργασίας και σύνταξης εκ μέρους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Η έκθεση αυτή αφορά τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του Κράτους κατά το έτος 2013, καθώς και την κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης την 31-12-2013.

Στην έκθεση αυτή αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι αποτυχίες της κυβερνητικής πολιτικής, και μάλιστα επί προκαθορισθέντων στόχων του προϋπολογισμού του 2013. Φαίνεται λοιπόν ότι οι προϋπολογισμοί, που κατατίθενται στην Βουλή, αποτελούν ένα παίγνιο ασκήσεων επί χάρτου. Ένα παίγνιο που διαψεύδεται οικτρώς και παταγωδώς από την σκληρά ομιλούσα πραγματικότητα.

Αρχίζουμε λοιπόν:

ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.1.)
Το 2013 οι βεβαιωθέντες φόροι ανήλθαν στο ύψος των 77.391.611.006,37 ευρώ. Εισπράχθηκαν 40.990.667.740,13, επεστράφησαν (μέσω πιστωτικών εκκαθαριστικών) 3.705.971.918,90, ενώ διαγράφτηκαν φόροι ύψους 586.670.601,12.
Έτσι τα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν υστέρηση (εισπρακτέο υπόλοιπο) και για το 2013 ανήλθαν στα 32.108.300.746,22 ευρώ. Ήδη η τάση αυτής της υστέρησης βαίνει αύξουσα για το τρέχον έτος και σε αυτό συνηγορεί και η επιπρόσθετη επιβάρυνση του ΕΝΦΙΑ. Οι έμμεσοι φόροι επίσης παρουσίασαν υστέρηση (εισπρακτέο υπόλοιπο) 17.801.512.256,86 ευρώ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Και εδώ παρουσιάστηκε υστέρηση και έτσι το υπόλοιπο που δεν εισπράχθηκε ανέρχεται στα 130.534.138,71 ευρώ. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Γ.Λ.Κ.: «Τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα του Προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων) υπολείπονται των στόχων κατά 628.195.418,51 ευρώ». Συνεχίζει το Γ.Λ.Κ. : «Στη διαμόρφωση αυτού του υψηλού και διαρκώς αυξανόμενου εισπρακτέου υπολοίπου συμβάλλουν κυρίως οι Άμεσοι Φόροι Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών), οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης, ο φόρος εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, λόγω της τμηματικής καταβολής των φόρων, οι έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. και οι προσαυξήσεις , τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές». Επίσης το Γ.Λ.Κ. επισημαίνει εύγλωττα, ότι: «[...] στο εισπρακτέο υπόλοιπο του Κρατικού Απολογισμού, δεν περιλαμβάνονται τα μη εισπραχθέντα έσοδα των Τελωνείων της Ελλάδος, τα οποία ως βεβαιωτικές και εισπρακτικές αρχές, ενεργούν βεβαίωση και είσπραξη εσόδων δυνάμει νομίμου τίτλου. Η μη καταγραφή των ανείσπρακτων εσόδων στο Εισπρακτέο Υπόλοιπο του Απολογισμού, έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του Απολογισμού, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 2 του Συντάγματος και 5 παρ. 2 του ν. 2362/1995 (όπως ισχύει), σύμφωνα με τις οποίες όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον Προϋπολογισμό και στον Απολογισμό». Δεν τα γράφω εγώ! Τα "ψέλνει" στους ανάλγητους κρατούντες η Εισηγητική Έκθεση Απολογισμού που συνέταξε το Γ.Λ.Κ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1.)
Οι πραγματικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στο ύψος των 133.726.068.519,09 ευρώ και παρουσιάστηκε απόκλιση σε σχέση με αντίστοιχες προβλέψεις κατά 12.498.068.519,09 ευρώ.
Οι κύριες αιτίες αυτού του αρνητικού φαινομένου εδράζονται στις επιχορηγήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ, στο Τ.Π.Δ.Υ. (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων), στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) καθώς και στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3.1)
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γ.Λ.Κ. το έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκησης ανέρχεται σε 11.728.030.000 ευρώ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4.)
Το Δημόσιο Χρέος αυξήθηκε κατά το 2013 και την 31/12/2013 ανήλθε στο ύψος των 321,5 δις ευρώ. Το ΑΕΠ μειώθηκε στο ύψος των 182,4 δις. ευρώ την 31/12/2013 από 193,7 δις ευρώ την 31/12/2012, δηλαδή παρουσιάσθηκε μείωση του ΑΕΠ κατά 11,3 δις. ευρώ μέσα σε ένα έτος. Κάτι που αποτυπώνεται εύγλωττα και γλαφυρά στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Έτσι λοιπόν ο λόγος Δημ. Χρέος/ΑΕΠ ανήλθε στο 176,25%, στα επίπεδα δηλ. του Δεκεμβρίου του 2011 (176,46%). Μόνο που τώρα έχει μεσολαβήσει το PSI, το "κούρεμα" δηλαδή των Ελληνικών ομολόγων. Έτσι απλά, έτσι ξάστερα και ωμά.

ΤΟΜΕΑΣ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2)
Οι ζημίες οφείλονται στην απομείωση των επενδύσεων σε υπό εκκαθάριση τράπεζες ποσού 4,17 δις. ευρώ, σε περαιτέρω απομείωση 161 εκατομμυρίων ευρώ λόγω υποχρεωτικής καταβολής για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των υπό εκκαθάριση συνεταιριστικών τραπεζών, καθώς στην αρνητική αποτίμηση των μετοχών που κατέχει το Τ.Χ.Σ. στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, τα δικαιώματα αγοράς μετοχών, καθώς και την πώληση των μετοχών από την άσκηση των δικαιωμάτων συνολικού ύψους 5,983 δις ευρώ. Δηλαδή «τα δικά μας, δικά μας και τα δικά σας, δικά μας».

Δεν έχω σκοπό να συνεχίσω την καταγραφή της αποτυπώσεως της οικονομικής καταστάσεως της χώρας, όπως τόσο καθαρά την αναλύει διεξοδικά το Γ.Λ.Κ. Είναι επίπονο έργο και ενδεχομένως προκαλεί κόπωση στους αναγνώστες. Ενδεικτικώς αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία από συγκεκριμένους πίνακες της Εισηγητικής Εκθέσεως, και αυτά δείχνουν το μέγεθος της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα.
Ένα μόνο σημείο πρέπει να τονισθεί. Εάν σε μια ιδιωτική εταιρεία οι κύριοι υπεύθυνοι για την διαχείριση των οικονομικών της παρουσίαζαν τέτοια οικτρά αποτελέσματα, το σίγουρο είναι ότι θα αποπέμπονταν "κακήν - κακώς" και με συνοπτικές διαδικασίες. Εδώ όμως πρόκειται για διαχείριση δημοσίων οικονομικών που έχουν άμεση επίπτωση στην χειροτέρευση της ζωής των πολιτών και στην παντελή αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού. Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να απαλλαγεί η Πατρίδα μας τόσο από τους υπεύθυνους κρατούντες, όσο και από το ολέθριο έργο τους εις βάρος της.

Βασίλης Π. Μακρής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.