Στόχος της κυβέρνησης τα νησιά;

Ο επίτροπος των Οικονομικών Pierre Moscovici επιβεβαιώνει σε απάντησή του σε Ελληνίδα ευρωβουλευτή ότι έχει ήδη επέλθει συμφωνία για αύξηση στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα ο Γάλλος επίτροπος απαντά:

«Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των κάτω του 15 % συντελεστών. Η αποδοτικότητα του ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε.: παρουσιάζει εισπρακτικό κενό της τάξεως του 33%, περίπου, των εσόδων, λόγω της ύπαρξης σωρείας μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ και της χορήγησης εκτεταμένων απαλλαγών για ειδικές γεωγραφικές περιοχές, κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και λόγω των ευρέως διαδεδομένων πρακτικών αποφυγής της δήλωσης των πραγματικών μεγεθών και μειωμένης είσπραξης. Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών και των απαλλαγών αναμένεται να περιορίσει ενδεχόμενες στρεβλώσεις της αγοράς, να διευκολύνει τη είσπραξη των φόρων και, επίσης, να συμβάλει στη βελτίωση των ποσοστών συμμόρφωσης.

Οι κυριότερες παρεκκλίσεις των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ απαριθμούνται στο έγγραφο σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και το οποίο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Οι συντελεστές απαριθμούνται ρητά στην οδηγία ΦΠΑ. Η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να χορηγεί παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τους εν λόγω κανόνες.

Άλλα μέσα, εκτός των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικότερα και λιγότερο δαπανηρά για τη στήριξη μειονεκτουσών περιφερειών. Επί παραδείγματι – και αυτό μπορεί να γίνει με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων – η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών, με την επακόλουθη βελτίωση της προσβασιμότητας και της επικοινωνίας, καθώς και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους κατοίκους, όπως υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, καθώς και η λήψη μέτρων για την αύξηση της ελκυστικότητας και η πραγματοποίηση επενδύσεων για την τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, συνιστούν δυνητικά μέσα στήριξης των μειονεκτουσών περιοχών, με περισσότερο βιώσιμο τρόπο απ' ό,τι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ».

Είναι γεγονός πως η κυβέρνηση έχει αλλάξει άρδην τακτική και πολιτική και έχει ήδη έρθει σε συμβιβασμό με τους δανειστές. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι το μέχρι ποιου σημείου φτάνει αυτός ο συμβιβασμός και τι σημαίνει για τη χώρα μας.

Θα τονίσω ακόμα μια φορά την ύποπτη στάση που κρατάει η κυβέρνηση σε ότι αφορά στα νησιά μας και στις ακριτικές περιοχές. Ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει επιδείξει μέριμνα και να λάβει μέτρα ενίσχυσης αυτών των περιοχών, αντιθέτως δρομολογεί φοροεισπρακτικές μεθόδους που θα ερημώσουν τις ακριτικές περιοχές και κυρίως τα νησιά μας.

Τι συμφέροντα εξυπηρετεί η κυβέρνηση; Που οδηγείται ο τόπος; Τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί σε ότι αφορά στην εξωτερική πολιτική της πατρίδας μας;

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.