Χαστούκι της Ε.Ε. στους Έλληνες πολιτικούς

Με το καλημέρα της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Έλληνες πολιτικοί δέχτηκαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από τους Ευρωπαίους εταίρους τους: «[...] οι βασικές αιτίες της τρέχουσας δύσκολης κατάστασης δεν είναι τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, αλλά οι σημαντικές διαρθρωτικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες που έχουν συσσωρευτεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και η αδυναμία των διαφόρων κυβερνήσεων της χώρας σας να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους κατά την εν λόγω περίοδο [...] εξακολουθεί να είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χώρα σας η τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί»

Το μήνυμα αυτό είναι απόσπασμα από τη συνολική απάντηση που έλαβε στο άστοχο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ερώτημά του Έλληνας ευρωβουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος προφανώς θεώρησε πως στο ευρωκοινοβούλιο θα είχε την δυνατότητα να συνεχίσει την τακτική που εφαρμόζεται κατά κόρον στο Ελληνικό κοινοβούλιο, δηλαδή των πυροτεχνημάτων και των εντυπωσιακών ανεδαφικών ερωτήσεων στις οποίες κανείς δεν δίνει συνέχεια, μιας και γίνονται μόνο για την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης χωρίς να επηρεάζουν την προ-αποφασισμένη από όλο το κοινοβούλιο κυβερνητική πολιτική.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής σε ερώτημά του (E-006422-14) την 29 Αυγούστου 2014, με θέμα «Δέσμη Μέτρων για την Ανάπτυξη», είχε απευθυνθεί στον νυν πρόεδρο της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, λέγοντας: «Στις 15/7/2014 ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Juncker, περιγράφοντας τις πολιτικές του προτεραιότητες, αναφέρθηκε σε μια δέσμη μέτρων για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, έκανε λόγο για πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 300 δις ευρώ, με τη χρήση πόρων, τόσο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στους τομείς των υποδομών, των δικτύων, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της έρευνας, καθώς επίσης, και για την "καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας που διαθέτουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας".
Ερωτάται ο Πρόεδρος της Επιτροπής:
1) Ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης του πακέτου 300 δις ευρώ για την ανάπτυξη στην Ε.Ε. και ποιο το χρονοδιάγραμμά του;
2) Με ποιους μηχανισμούς θα διοχετευθούν τα εν λόγω κεφάλαια στην πραγματική οικονομία των κρατών μελών; Θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (conditionalities) για τη συμμετοχή ενός κράτους μέλους στο εν λόγω πακέτο;
3) Ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής για την "εμβάθυνση της ΟΝΕ"; Μπορεί να περιγράψει ποια θα ήταν η "καλύτερη δυνατή χρήση της ευελιξίας που διαθέτουν οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης" για μια χώρα της ΟΝΕ, όπως η Ελλάδα, με 30% ανεργία και συσσωρευμένη ύφεση που ξεπερνά το 25% του ΑΕΠ;» για να λάβει την εξής απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια στόματος του Jyrki Tapani Katainen:

«1 και 2. Για την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και πόρων στο επίπεδο της ΕΕ και στο εθνικό επίπεδο, χρειάζεται να εξεταστεί τόσο η πλευρά της προσφοράς όσο και η πλευρά της ζήτησης, ώστε:
[-] να μειώσουμε την αβεβαιότητα και να τονώσουμε την εμπιστοσύνη,
[-] να επιδιώξουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ευνοϊκή για την οικονομική ανάπτυξη εξυγίανση, με ιδιαίτερη προσοχή στον κοινωνικό αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων,
[-] να άρουμε κανονιστικά και άλλα εμπόδια για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να παράσχουμε βοήθεια για την αξιοποίηση επενδύσεων σε βασικούς τομείς με σκοπό την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς,
[-] να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση πόρων της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και εθνικών δημόσιων πόρων και, παράλληλα, να αποτρέψουμε τον παραγκωνισμό επενδυτών και να ενθαρρύνουμε ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.
Επί του παρόντος εκπονούνται συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν από τη νέα Επιτροπή.

3. Ο εκλεγής Πρόεδρος, κ. Juncker, ανέλαβε σταθερά τη δέσμευση να δρομολογήσει, εντός του πρώτου έτους της εντολής του, νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις για την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Το συνολικό όραμα για τη μελλοντική ανάπτυξη, όπως ορίζεται στο σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ και στην "έκθεση των τεσσάρων προέδρων", θα αποτελέσει τη βάση για το έργο αυτό.

Όσο αφορά την Ελλάδα, οι βασικές αιτίες της τρέχουσας δύσκολης κατάστασης δεν είναι τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, αλλά οι σημαντικές διαρθρωτικές και μακροοικονομικές ανισορροπίες που έχουν συσσωρευτεί κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και η αδυναμία των διαφόρων κυβερνήσεων της χώρας σας να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους κατά την εν λόγω περίοδο. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα και η εμπροσθοβαρής και αξιόπιστη προσαρμογή ήταν ζωτικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της χώρας και για να αποφευχθούν οι ανεξέλεγκτες εξελίξεις αυτών των ανισορροπιών. Μολονότι η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί σημαντικά, εξακολουθεί να είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χώρα σας η τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί».

Ποικιλοτρόπως έχω εκφράσει κατά το παρελθόν, την έλλειψη εκτίμησης που έχω τόσο στο πρόσωπο του Juncker, όσο και στου Katainen. Οφείλω να ομολογήσω, όμως, πως η απάντηση τους ήταν αποστομωτική για τους Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι από ότι φαίνεται εκτός από την άγνοια που έχουν σε ότι αφορά στην Ελληνική πραγματικότητα, έχουν ακόμα μεγαλύτερη σε ότι αφορά στην Ευρωπαϊκή. Το χειρότερο είναι πως κάνουν και τους έξυπνους, με αποτελέσματα σαν αυτό που μόλις περιέγραψα.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.