Δεν υπάρχει πλάνο κ. πρωθυπουργέ!

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους που αφορά στο τελευταίο (γ') τρίμηνο που έχει διανύσει η χώρα και η οποία επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης ενός εθνικού προγράμματος για την οικονομία της χώρας σε περίπτωση εξόδου από το πρόγραμμα στήριξης. Η πρώτη εύλογη ερώτηση που προκύπτει προς την κυβέρνηση είναι το πως βεβαιώνει και υποστηρίζει στους Έλληνες πολίτες την έξοδο από το πρόγραμμα στήριξης χωρίς πρώτα να έχει εκπονήσει ένα σχέδιο; Δεν την κατηγορεί κάποιος που την αντιπολιτεύεται αλλά τα ίδια τα στελέχη της και η δική της επιτροπή αρμόδια σε θέματα προϋπολογισμού.

Η έκθεση τονίζει ακόμη πως υπάρχουν τέσσερις παράμετροι που θα κρίνουν την διατήρηση των επιτευγμάτων της Ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή σε μια τροχιά με ανάπτυξη που θα έχει διάρκεια. Οι παράμετροι αυτοί είναι (α) η ρύθμιση του δημοσίου χρέους, (β) η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν, (γ) η πολιτική σταθερότητα και (δ) οι τυχόν απότομες εξωτερικές διακυμάνσεις.

Στην έκθεση διαπιστώνεται μεταξύ άλλων ότι:
[–] η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές και εξωτερικό περιβάλλον σαν να είναι «πάνω σε κινούμενη άμμο».
[–] η κατάσταση στην Ελληνική οικονομία είναι ρευστή όπως δείχνει και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί ένα εθνικό πρόγραμμα για την εποχή μετά το πρόγραμμα στήριξης.
[–] με τον τρόπο που έχει τεθεί το θέμα της εξόδου από το πρόγραμμα στήριξης στη δημόσια συζήτηση, δίνεται εσφαλμένα η εντύπωση ότι από το 2015 η Ελληνική οικονομία δεν θα υπόκειται σε κάποιες δεσμεύσεις. Ακόμα, προκαλούνται ανεδαφικές προσδοκίες για ικανοποίηση των πάσης φύσεως απαιτήσεων. Τέλος τροφοδοτείται επίσης εσφαλμένα η εντύπωση πως ότι έγινε μέχρι τώρα ήταν λάθος.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής διαπιστώνει ότι σε κάθε περίπτωση ένα νέο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας και διατηρήσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να στηρίζεται σε φθηνούς πόρους που θα προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, την ECB και άλλους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Για αυτό και η συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι απολύτως απαραίτητη τονίζεται στην έκθεση.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 2,4% του ΑΕΠ το 2014 (με στόχο το 1,5% του ΑΕΠ) ενώ χαρακτηρίζεται ως αισιόδοξη η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,9% το 2015. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής εκτιμά επίσης ότι η επιτευχθείσα μακροοικονομική ισορροπία είναι εύθραυστη και ότι αν δεν θεραπευτούν έγκαιρα τα κοινωνικά προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας κλπ, θα απειλήσουν την όποια οικονομική πρόοδο έχει επιτευχθεί.

Σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση του χρέους σημειώνεται ότι «ανοικτό μένει το ερώτημα αν θα έπρεπε να προηγηθεί της εξόδου στις αγορές η αναδιάρθρωση του χρέους» με την έννοια ότι κάτι τέτοιο θα βελτίωνε τις προοπτικές της χώρας, την πιστοληπτική αξιολόγηση και θα οδηγούσε σε μείωση των επιτοκίων. Ακόμα σημειώνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο τίθενται άμεσα ή έμμεσα ζητήματα όπως είναι η εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αυξήσεις μισθών, η αύξηση των συντάξεων, η φοροδιαφυγή, η ολική σεισάχθεια κλπ, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμιστικές υστερήσεις, δεν συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών διατηρήσιμης ανάπτυξης λόγω των αβεβαιοτήτων που προκαλεί.

Τέλος, αναφέρεται ότι όποια λύση και αν επιλεγεί, η έξοδος στις αγορές ή η παραμονή στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, μέσω μιας προληπτικής γραμμής πίστωσης ή με απευθείας δανεισμό, θα συνοδεύεται από στενή εποπτεία της Ελληνικής οικονομικής πολιτικής, ενώ για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών με αφορμή την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας η έκθεση εκτιμά ότι ωθεί τη χώρα σε μια μακρά προεκλογική περίοδο.

Μετά από όλα αυτά ο πρωθυπουργός θριαμβολογεί ακόμα; Τα στελέχη του απεφάνθησαν!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.