Ηγέτης γεννιέσαι, δεν διορίζεσαι!

Σε σημαντική ενίσχυση των δαπανών στήριξης και ανάπτυξης της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας προχωρά η Μόσχα, αυξάνοντας κατά 27,5 δισεκατομμύρια ρούβλια (708.400.000 δολάρια) τα κονδύλια του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Έτσι το συνολικό πακέτο φτάνει στα 203,5 δις ρούβλια για το 2015, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα η χρηματοδότηση μέσω του προϋπολογισμού για την γεωργία αυξάνεται κατά 4,4 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 113 εκατομμύρια δολάρια), ενώ για την ανάπτυξη της αλιείας αυξάνεται κατά 3,1 δισεκατομμύρια ρούβλια (περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια). Οι τροπολογίες έχουν περιληφθεί στο σχέδιο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού που καταρτίζεται από το υπουργείο και αφορά στην διετία 2015-2017

Όπως έχω ξαναγράψει, ο Ρώσος Πρόεδρος οραματίζεται την Ρωσία στη δόξα που είχε επί των ημερών της Μεγάλης Αικατερίνης. Αυτό επιδιώκει με την πολιτική του, γεγονός ολοφάνερο σε όποιον έχει μελετήσει το νομοθετικό πλαίσιο που προτείνει η αυτοκράτειρα των Ρώσων στο βιβλίο της «ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ: ΗΑΚΑ3Ъ». 
Η σοφή αυτοκράτειρα γράφει στις προτάσεις της για την οικοδόμηση ενός ισχυρού και αυτόνομου κράτους ότι τα θεμέλια του πρέπει να είναι η δική του παραγωγή και κυρίως η γεωργία. Αυτό που οι σημερινοί αερολόγοι "τεχνοκράτες" πολιτικοί μας ονόμασαν "πρωτογενή παραγωγή" χωρίς να καταλαβαίνουν την αξία της. Αν μπορούσαν να καταλάβουν σίγουρα δεν θα είχαν κυριολεκτικά αφανίσει τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία σε μια χώρα που μπορεί άνετα να ζήσει και να ορθοποδήσει στηριζόμενη μόνο σε αυτούς τους τρεις τομείς της οικονομίας.

Ας δούμε, όμως, τι λέει η Μεγάλη Αικατερίνη:
294. Αἱ τέχναι δέν θέλει προχωρήσουν εἰς τελειότητα, οὔτε θέλει συσταθεῖ στερεῶς ἡ Ἐμπορία, ἐκεῖ ὅπου ἡ Γεωργία θέλει καταφρονεῖται καὶ ἀμελεῖται.
295. Ἡ Γεωργία ποτὲ δὲν δύναται νὰ εὐδοκιμήσῃ, ὅπου ὁ Γεωργὸς οὐδὲν ἔχει ἀπόκτημα ἴδιον.
296. Θεμελιοῦται τοῦτο εἰς μίαν ἀρχὴν πολλὰ φυσικήν. «Πᾶς ἄνθρωπος, ἐπιμελέστερος εἶναι περὶ τὰ ἴδια, παρὰ περὶ τὰ ἀλλότρια. Ποτὲ δὲν ἐκχέει ἀσμένως τοὺς ἰδίους ἱδρώτας περὶ τὸ τυχὸν πρᾶγμα, ἐκεῖνος, ὁποῦ ἠμπορεῖ νὰ φοβῇται μὴ τύχη καὶ τὸ ὑστερηθῆ ἀπὸ ἄλλον.»
297. Ἡ Γεωργία εἶναι ἡ ἐπιπονωτέρα ἐργασία τῶν ἀνθρώπων. Ὄσῳ πλέον τὸ Κλῖ­μα τοὺς ἀποτρέπει ἀπὸ τὴν ἐργασίαν ταύτην, τόσῳ πλέον οἱ Νόμοι πρέπει νὰ τοὺς διεγείρουν, καὶ νὰ τοὺς προθυμοποιοῦν.
298. Εἰς τὴν Κίναν ὁ Βογδοχάνης λαμβάνει κατ’ ἐνιαυτὸν τὴν εἴδησιν, τὶς μεταξὺ τῶν Γεωργῶν ὑπερέβη τοὺς λοιποὺς ἅπαντας εἰς τὸν ἴδιον ἐπάγγελμα· καὶ τὸν προβιβάζει Μανδαρῖνον τῆς ὀγδόης τάξεως. Ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ὁ Μονάρχης ἐκεῖνος ἄγει αὐτοπροσώπως τὸ ἄροτρον, καὶ μετὰ μεγάλης καὶ πομπικῆς τελετῆς τέμνει τῆς ἀρούρας τὸν αὔλακα.
299. Καλὸν πρᾶγμα, ἂν ἐλάμβανον βραβεῖα τινὰ οἱ Ἐργάται ἐκεῖνοι, οἱ τοὺς ἰδίους ἀγροὺς ἐπιμελέστερον τῶν ἄλλων γεωπονήσαντες. [«ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ: ΗΑΚΑ3Ъ», Εκδόσεις "ΥΠΑΚΟΗ", σελ. 263-265]

Ας τα βλέπουν αυτά οι Έλληνες κυβερνώντες που επιδιώκουν την ανάπτυξη μέσω του δανεισμού! Η πολιτική είναι καθαρά ζήτημα οράματος και όχι σκοπιμοτήτων. Όποιος το κατάλαβε ονομάστηκε Μεγάλος. Οι υπόλοιποι...αγνοήθηκαν από την ιστορία!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.