Η δια του οικονομικού χρέους, κατάτμηση της Ελλάδος (2)

Πρωτοβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι ο "δήμος". Διοικείται από τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, που εκλέγονται κάθε 5 έτη με καθολική ψηφοφορία. Κάθε δήμος χωρίζεται σε διαμερίσματα με την ονομασία "δημοτικές ενότητες" και αυτές με τη σειρά τους σε "κοινότητες". Οι κοινότητες διαθέτουν δικά τους συμβούλια, που έχουν συμβουλευτικό ρόλο και δεν λαμβάνουν αποφάσεις.

Δευτεροβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η "περιφέρεια", που αντιστοιχεί σε μία ευρεία γεωγραφική περιοχή της χώρας. Διοικείται από τον περιφερειάρχη και το περιφερειακό συμβούλιο, που εκλέγονται κάθε 5 έτη με καθολική ψηφοφορία ανάμεσα στους εγγεγραμμένους δημότες των δήμων που υπάγονται στην περιφέρεια. Κάθε περιφέρεια διαιρείται σε "περιφερειακές ενότητες", που συνήθως συμπίπτουν με τους νομούς. Κάθε περιφερειακή ενότητα διαθέτει δικό της αντιπεριφερειάρχη, που προέρχεται από τον εκλογικό συνδυασμό του περιφερειάρχη.

Η "αποκεντρωμένη διοίκηση", τυπικά, δεν αποτελεί θεσμό της αυτοδιοίκησης αλλά της διοικητικής αποκέντρωσης του κράτους. Περιλαμβάνει από έναν έως δώδεκα νομούς και ο επικεφαλής της, που έχει τον τίτλο "γενικός γραμματέας", διορίζεται από την κυβέρνηση και συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν σε αποφάσεις. Το συμβούλιό της, όπου συμμετέχουν οι οικείοι αιρετοί περιφερειάρχες και οι εκπρόσωποι των περιφερειακών ενώσεων των δήμων έχει κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα, στα πρότυπα της δομής του σχήματος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η δομή της Ε.Ε. είναι αυτή που θέτει διορισμένους υπηρέτες πάνω από τους αιρετούς, έτσι ώστε να ελέγχει εξ ολοκλήρου τις αποφάσεις και την πολιτική που θα ακολουθηθεί.

Βλέπουμε, λοιπόν, πως ενώ το πρόσχημα είναι η "αποκεντρωμένη διοίκηση", στην πραγματικότητα εφαρμόζεται ακριβώς το αντίθετο! Κάθε απόφαση σε τοπικό επίπεδο μπορεί να αναιρεθεί από τον διορισμένο κυβερνητικό υπάλληλο αγνοώντας την ανάγκη της περιοχής ή να επιβάλλει σε μία επικράτεια την κυβερνητική βούληση ακόμα και αν θέτει σε αμφιβολία την Εθνική Κυριαρχία!

Σαν πιστοποίηση των γραφομένων μου θυμηθείτε τις περιπτώσεις, επί των ημερών της σημερινής συγκυβέρνησης (των –τάχα– αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ και των "Ανεύθυνων Ελλήνων"): Πρώτον, έδωσαν εντολή να αφαιρεθούν τα χρήματα των Δήμων και των Κοινοτήτων (άρα να αρθεί η οικονομική ανεξαρτησία τους), και, δεύτερον, την δημιουργία των περίφημων “κέντρων υποδοχής μεταναστών” (hot spots) στα ακριτικά νησιά μας!

Εάν παρατηρήσουμε προσεκτικά την διοικητική (και όχι μόνο) διαίρεση της Ελλάδος σύμφωνα με το σχέδιο “Καλλικράτης”, θα δούμε μία επικίνδυνη ομοιότητα με τα σχέδια αυτών, που επιθυμούν την διάσπαση της Ελλάδος και τον επαναπροσδιορισμό των συνόρων της.
Η Ελλάδα διαιρέθηκε, σύμφωνα με τις επιθυμίες και την προσταγή της Δύσης, στην:
(1) Διοίκηση Αττικής, που περιλαμβάνει την περιφέρεια της Αττικής,
(2) Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, που περιλαμβάνει την περιφέρεια της Θεσσαλίας και την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος,
(3) Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνει την περιφέρεια της Ηπείρου και την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας,
(4) Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, που περιλαμβάνει την περιφέρεια της Πελοποννήσου, την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος και την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων
(5) Διοίκηση Αιγαίου, που περιλαμβάνει την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου,
(6) Διοίκηση Κρήτης, που περιλαμβάνει την περιφέρεια της Κρήτης, και τέλος στην
(7) Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, που περιλαμβάνει την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

[ προηγούμενη σελίδα ] [ επόμενη σελίδα ]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.