Η ανάπτυξη δεν θα έρθει από τις τράπεζες

Αυξήθηκε κατά 11 δις ευρώ τον Δεκέμβριο η εξάρτηση των Ελληνικών τραπεζών από τον μηχανισμό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο ο δανεισμός των Ελληνικών τραπεζών από την ECB και τον μηχανισμό έκτακτης βοήθειας ELA περιορίστηκε αισθητά το 2014 σε σχέση με το 2013, λόγω της "απραξίας" των Ελληνικών Τραπεζών. Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της Τράπεζας της Ελλάδος το Δεκέμβριο ο δανεισμός των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων από την ECB έφθασε τα 56 δις ευρώ από 44,9 δις ευρώ που ήταν στο τέλος Νοεμβρίου. Συνολικά το 2014 η εξάρτηση των Ελληνικών τραπεζών από τον δανεισμό της ECB και του ELA μειώθηκε, κατά 17 δις ευρώ, από 73 δις ευρώ που ήταν το 2013.

Στα 654,5 εκατομμύρια ευρώ μειώθηκαν τα κέρδη της Τραπέζης της Ελλάδος το 2014 από 831 εκατομμύρια ευρώ το 2013. Από αυτά η Τράπεζα θα διανείμει στο Ελληνικό Δημόσιο τα 641 εκατομμύρια ευρώ όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στα 0,6720 ευρώ. Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό τα συνολικά καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.118,2 δις ευρώ, έναντι 1.610,9 δις ευρώ στη χρήση 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 30,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση των επιτοκίων που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.003,5 δις ευρώ, έναντι 1.473,9 δις ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 31,9%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,7% και διαμορφώθηκαν σε 73,5 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 70,2 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές μειώθηκαν κατά 25,2 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 29,0 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 54,2 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 12,1 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 12,6 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 4,0%. Από την άλλη πλευρά τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα) αυξήθηκαν κατά 22,7 εκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 333,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 310,9 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων συνέβαλαν κυρίως οι δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά 9,7 εκατομμύρια ευρώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης κατά 9,5 εκατομμύρια ευρώΟι προβλέψεις ενισχύθηκαν και στη χρήση 2014 κατά 130,1 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ύψος των προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ανήλθε σε 6.788,7 εκατομμύρια ευρώ.

Όλα αυτά τα στοιχεία μαρτυρούν το μεγάλο και βασικό πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας: Το ότι όλη η οικονομία περιστρέφεται γύρω από το τραπεζιτικό σύστημα, το οποίο με τη σειρά του είναι απόλυτα εξαρτημένο από την ECB και συνεπώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, λοιπόν, σε μια χρονιά όπως το 2014 όπου οι τράπεζες ασχολήθηκαν αποκλειστικά με τα "του οίκου τους", η οικονομία παρέμεινε σε ύφεση και η ανάπτυξη δεν ήρθε ποτέ. Επιπλέον, η ανώνυμη ιδιωτική εταιρεία ξένων συμφερόντων που ονομάζεται κατ' ευφημισμόν Τράπεζα της Ελλάδος, στο μόνο που συμβάλλει είναι στο να περιορίζει έτι περαιτέρω τις λιγοστές προσπάθειες ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως το όραμα της μεγάλης και ανεξάρτητης Ελλάδας δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει δανεισμούς, υποχρεώσεις και εντολές από την ECB και κυρίως δεν μπορεί να γίνει με το υπό κατάρρευση χρεόγραφο που κατά παραχώρηση ονομάζεται νόμισμα, δηλαδή το ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.