Πόθεν ... αίσχος!

Στην Κύπρο έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η συζήτηση σχετικά με "πόθεν έσχες" των πολιτικών και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και αφορούν στο σχετικό ζήτημα. Στην Ελλάδα, όπως έγραψα και προχθές (20/6/2014), η σχετική υπηρεσία της Βουλής εξακολουθεί να παραπέμπει στο απόλυτο τίποτα! Σε Ελλάδα και Κύπρο οι πολιτικοί έχουν την αίσθηση πως είναι στο απυρόβλητο, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν για τις πράξεις τους. Κατά κανόνα, εισέρχονται πάμπτωχοι και άσημοι και μέσω της πολιτικής τους "καριέρας" γίνονται πλούσιοι και πασίγνωστοι!

Φαντάζει παντελώς άσχετη στη νοοτροπία τους η ρήση του μαρτυρικού Κυβερνήτη Ιωάννη Α. Καποδίστρια, όταν έλεγε σε όλους όσοι σκόπευαν να αναλάβουν θέση στο κυβερνητικό του έργο: "Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μέθ’ ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις, ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνουν μισθοὺς ἀναλόγως μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των, ἀλλ’ ὅτι οἱ μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ μέσα, τὰ ὁποία ἔχει ἡ Κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της", ενώ για τον εαυτό του ήταν ακόμη αυστηρότερος: "ἐφ’ ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν διὰ νὰ ζήσω, ἀρνοῦμαι νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα, ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων καὶ ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν"! 

Αυτού του ήθους ήταν μόνο ο Τάσσος Παπαδόπουλος. Όπως αναφέρει το "Κέντρο μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος" ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος ήταν ο πρώτος Πρόεδρος Δημοκρατίας που δημοσιοποίησε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον Μάρτιο του 2003, και χωρίς τότε να υπάρχει οποιαδήποτε νομική υποχρέωση. Παραθέτουμε σχετική αναφορά του Τάσσου Παπαδόπουλου στην ομιλία του ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά την Τελετή Διαβεβαίωσης, στις 28 Φεβρουαρίου 2003: «Η διαφάνεια και οι σωστές αδιάβλητες διαδικασίες είναι η καλύτερη ασπίδα έναντι της καχυποψίας. Στα πλαίσια αυτής της διαφάνειας, έχω καταστήσει κανόνα και έχω παρακαλέσει όλους όσους θα διοριστούν σε υπουργικά ή άλλα αξιώματα από τον Πρόεδρο, να δημοσιοποιήσουν αμέσως όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία ή, τυχόν, συμφέροντα ή δεσμεύσεις. Πρώτος θα ακολουθήσει αυτόν τον κανόνα ο Πρόεδρος».

Τι συζητάμε ακόμα λοιπόν; Η τελειότητα του Ιωάννη Α. Καποδίστρια ίσως φαντάζει άπιαστη σε πολλούς! Γιατί, έστω, δεν ακολούθησε κανείς άλλος το παράδειγμα του Τάσσου Παπαδόπουλου; 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.