Χριστός Ανέστη! - Μανώλης Β. Βολουδάκης

Breaking

12/04/2015

Χριστός Ανέστη!

Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

Ερμηνεία του μακαριστού αρχιμ. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου:

Ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών, αφού με τον θάνατόν Του συνέτριψε τον θάνατον, και εχάρισε ζωήν εις τους εντός των μνημάτων ευρισκομένους νεκρούς.

Христос воскресe из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех, живот даровав! [Ρωσικά]

Hristos a înviat din morţi, Cu moartea pre moarte călcând, Şi celor din morminte, Viaţă dăruindu-le! [Ρουμανικά]

Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништи, и онима који су у гробовима, живот дарова! [Σερβικά]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου