Μέλλον αβέβαιο!

Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει τα συνταξιοδοτικά συστήματα βιώσιμα από χρηματοδοτικής άποψης με τους συνταξιούχους να έχουν υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης από ότι στο παρελθόν, αλλά οι μελλοντικές γενιές θα δουν πιθανόν τις συνταξιοδοτικές παροχές τους να είναι κατά πολύ λιγότερες από τις σημερινές ενώ πολλοί πιθανώς να αντιμετωπίσουν τον σοβαρό κίνδυνο της φτώχειας των συνταξιούχων. Αυτά είναι οι διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ στην σχετική έκθεσή του με τίτλο «Pensions at a Glance 2015» (Οι συντάξεις με μια ματιά) και θέμα τις συντάξεις. Κάποτε η έκφραση «συντάξεις της πείνας» ήταν (εν πολλοίς) σχήμα λόγου ενώ πλέον είναι η οδυνηρή πραγματικότητα.

Ο Γ.Γ. του ΟΟΣΑ José Ángel Gurría Treviño δήλωσε πως «Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν κάνει σημαντικές προσπάθειες για να φέρουν τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματά τους σε βιώσιμη πορεία. Αν και αυτές αποτελούν βήματα στη σωστή κατεύθυνση, υπάρχει τώρα ένας αυξανόμενος κίνδυνος ότι οι μελλοντικές συντάξεις δεν θα είναι επαρκείς σε ορισμένες χώρες. Η μακροπρόθεσμη πρόκληση είναι να σχεδιασθούν πολιτικές που θα είναι επαρκώς ευέλικτες για να προσαρμόζονται στις αβεβαιότητες του αυριανού κόσμου της εργασίας διασφαλίζοντας επαρκή επίπεδα διαβίωσης για τους συνταξιούχους».

Όπως αναφέρει η έκθεση, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έχουν αυξηθεί σημαντικά με τη σύνταξη στα 67 να αντικαθιστά τη σύνταξη στα 65 σε πολλές χώρες: «Αρκετές χώρες –μεταξύ των οποίων η Τσεχία, η Δανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Βρετανία– σχεδιάζουν να αυξήσουν το όριο στα 70».

«Η μείωση των θέσεων απασχόλησης με συμβάσεις αορίστου χρόνου και η παράλληλη αύξηση των προσωρινών και συχνά επισφαλών θέσεων εργασίας μειώνουν, επίσης, τη συνέχεια των συνταξιοδοτικών εισφορών, τις οποίες θα μπορούν να απαιτήσουν οι εργαζόμενοι όταν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία. Διακοπή της εργασίας σημαίνει διακοπή του συνταξιοδοτικού συστήματος για κάποιες χώρες. Ως αποτέλεσμα, πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα πάρουν χαμηλότερες συντάξεις όταν θα συνταξιοδοτηθούν», σημειώνει ο ΟΟΣΑ και προσθέτει ότι, υπό το φως αυτού του πιθανού σεναρίου, κάποιες χώρες πρέπει να αξιολογήσουν εκ νέου τα δίχτυα ασφαλείας τους για τους συνταξιούχους που δεν έχουν αρκετές εισφορές για την ελάχιστη σύνταξη.

«Η αναπροσαρμογή των συντάξεων είναι ελκυστική για τις χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να προκαλέσουν φτώχεια στους συνταξιούχους, καθώς τα δίχτυα ασφαλείας θα χάνουν την αξία τους διαχρονικά»

Τα στοιχεία της έκθεσης που αφορούν στην Ελλάδα έχουν ως εξής:
[x] Τα εισοδήματα των Ελλήνων ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούσαν το 2014 στο 98% των μέσων εισοδημάτων, ποσοστό που είναι το τρίτο υψηλότερο μεταξύ των χωρών του Οργανισμού, μετά το Λουξεμβούργο (106%) και τηn Γαλλία (100%) και έναντι 87% που ήταν ο μέσος όρος.

[x] Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 65 που ήταν φτωχοί το 2014 αντιστοιχούσε στο 7% έναντι 13% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ θεωρώντας ως φτωχούς εκείνους που έχουν εισόδημα χαμηλότερο του 50% του μέσου εισοδήματος.

[x] Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων όσων έχουν χαμηλές αποδοχές στην Ελλάδα ανερχόταν πέρυσι στο 66,8% στην Ελλάδα, ενώ στον ΟΟΣΑ κυμαίνεται από 35,5% έως 103,2%.

[x] Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων για τις μέσες αποδοχές ανερχόταν στο 54,1%, ενώ στον ΟΟΣΑ κινείται από 28,4% έως 104,8%.

[x] Οι δαπάνες για τις δημόσιες συντάξεις ανερχόταν στο 14,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 7,9% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.

[x] Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 65 στο σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται στο 20,2% έναντι 16,2% στον ΟΟΣΑ.

[x] Το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων άνω των 65 αντιστοιχεί σε 19,3 χρόνια, όσο και στον ΟΟΣΑ.

[x] Οι μέσες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (20.168 ευρώ έναντι 33.036 ευρώ στον ΟΟΣΑ).

Η έκθεση καταδεικνύει την πλήρη αποτυχία της δυτικής οικονομικής πολιτικής στην οποία, δυστυχώς, έχει "επενδύσει" το πολιτικό σύστημα της πατρίδος μας. Αυτός είναι ο λόγος που το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων διαρκώς διολισθαίνει χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ελπίδα ανάκαμψης ή προόδου. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αφυπνισθούν οι Έλληνες;

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.