Τι διδάσκει η Ελλάδα την Ρωσία (5)

Η Κίνα φαίνεται να αγνοεί τον κίνδυνο της επένδυσης στις ΗΠΑ. Οι νεόπλουτοι της Κίνας αγοράζουν κατοικημένες κοινότητες στην Καλιφόρνια, ξεχνώντας την εμπειρία των Ιαπωνο-Αμερικανών οι οποίοι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα κράτησης κατά τη διάρκεια του πολέμου της Washington με την Ιαπωνία. Οι Κινεζικές εταιρείες αγοράζουν Αμερικανικές εταιρείες και κοιτάσματα στις ΗΠΑ. Οι κτήσεις αυτές καθιστούν την Κίνα ευάλωτη για εκβιασμό πάνω σε διαφοροποιήσεις της εξωτερικής πολιτικής.

Η «παγκοσμιοποίηση» που προβάλλεται υπερβολικά στη Δύση δεν συνάδει με τη μονομέρεια της Washington. Καμία χώρα με περιουσιακά στοιχεία στο εσωτερικό του δυτικού συστήματος δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να έχει πολιτικές διαφορές με την Washington. Η Γαλλική τράπεζα κατέβαλε το πρόστιμο των 9 δις δολαρίων για την ανυπακοή στην υπαγόρευση της Washington για τις δανειοδοτικές πρακτικές της, διότι η εναλλακτική λύση ήταν η κατάργηση των δραστηριοτήτων της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γαλλική κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να προστατεύσει την Γαλλική τράπεζα από το να λεηλατηθεί από την Washington.

Είναι απόδειξη για την ανεμελιά-αφέλεια της εποχής μας, το γεγονός ότι η έντονη αντίφαση της παγκοσμιοποίησης με την Αμερικανική μονομέρεια έχει περάσει απαρατήρητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.