Κοινός φορτιστής ή ακόμα μια κίνηση "αντιδημοκρατικότητας" της Ε.Ε.;

Η έλλειψη δημοκρατίας, η διαρκής προσπάθεια να ελεγχθούν μέχρι και οι παραμικρές λεπτομέρειες της ζωής των Ευρωπαίων κατοίκων, καθώς και η τάση επιβολής συγκεκριμένου τρόπου ζωής σε όλη την Ε.Ε., είναι παραπάνω από προφανής στις μέρες μας. 

Αφορμή γι' αυτό το σχόλιο, μου έδωσε μια νέα απόφαση του ευρωκοινοβουλίου (το οποίο φαίνεται πως έχει λύσει όλα τα ζωτικής σημασίας θέματα που αφορούν στην Ε.Ε. και ασχολείται με λεπτομέρειες) και αφορά στον ενιαίο κοινό φορτιστή που θα πρέπει να έχουν όλα τα κινητά τηλέφωνα που πωλούνται στην Ε.Ε.

Προσωπικά, δεν πιστεύω πως το θέμα είναι το περιβάλλον. Το θέμα βρίσκεται στον αδιάκοπο αγώνα στον οποίο έχουν επιδοθεί οι ελέγχοντες την Ε.Ε. και αφορά στην εξομοίωση των ανθρώπων, στην κατάργηση του οποιουδήποτε χαρακτηριστικού τους, στην καθιέρωση κοινού αποδεκτού τρόπου ζωής και εντέλει στην δημιουργία μιας "κοινής κοινωνίας" με προαποφασισμένες αρχές, αξίες, ιδανικά. Μια τακτική που στα χρόνια του παππού μου λεγόταν φασισμός! Σήμερα λέγεται παγκοσμιοποίηση και εξέλιξη!

Όλα αυτά δεν επιβάλλονται μονομιάς και βίαια, αλλά με έντεχνο τρόπο για να μη προκαλούν αντιδράσεις. Παραδείγματα σαν αυτό, είναι βγαλμένα από την καθημερινότητα και αποσκοπούν στο να κρατήσουν στο λήθαργο τον ήδη υπνωτισμένο κάτοικο της Ε.Ε. και όχι μόνο. Κάθε νομοσχέδιο που περνάει, είναι μια ακόμη απόδειξη του ύπνου στον οποίο βρισκόμαστε. 

Παραθέτω αυτούσια την είδηση όπως την δημοσιεύει το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο:

Το σχεδιασμό ενός κοινού φορτιστή για όλα τα κινητά τηλέφωνα που πωλούνται στην Ε.Ε. ζήτησαν οι ευρωβουλευτές με νομοσχέδιο σχετικά με το ραδιο­εξοπλισμό που ενέκριναν την Πέμπτη. Στόχος είναι η μείωση τόσο του κόστους και των περιττών αποβλήτων όσο και της ταλαιπωρίας των κατα­να­λω­τών. Το νομοσχέδιο αποτελεί προϊόν ήδη επιτευχθείσας συμφωνίας μεταξύ Ευρω­παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

«Η αναθεωρημένη κοινοτική οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αποφυγή παρεμβολών μεταξύ των διαφορετικών συσκευών. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το ότι συμφωνήσαμε ως προς την καθιέρωση ενός κοινού φορτιστή, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του περιβάλλοντος. Θα δοθεί, έτσι, τέλος στη σημερινή ποικιλία φορτιστών και στις 51.000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται ετησίως», δήλωσε η εισηγήτρια BarbaraWeiler (Σοσιαλιστές, Γερμανία).

Θέλοντας να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην πρόκληση που παρουσιάζει ο αυξα­νό­μενος αριθμός και η συνεχώς μεγαλύτερη ποικιλία των συσκευών, οι ευρω­βου­λευ­τές θέσπισαν εναρμονισμένους κανόνες για τη διάθεση στην αγορά του ραδιο­εξοπλισμού, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα τηλεχειριστήρια αυτοκινήτου και τα μόντεμ. Επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι η κάθε συσκευή δεν θα επηρεάζει αρνητικά την ύπαρξη της άλλης, καθώς και ότι θα τηρεί κάποιες σημαντικές απαιτήσεις αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια.

Ένας κοινός φορτιστής
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν από την αρχή της νομοθετικής διαδικασίας να σχεδιαστεί ένας κοινός φορτιστής για ορισμένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού, ιδίως τα κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να απλοποιηθεί η χρήση τους και να μειωθούν τα περιττά απόβλητα και το κόστος.

Κατά τη γνώμη τους, ο ραδιοεξοπλισμός που διατίθεται στην αγορά θα πρέπει να είναι συμβατός με έναν κοινού τύπου φορτιστή. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι που θα αποφασίσει ποιές ακριβώς κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού θα πρέπει να συμ­μορ­φώνο­νται με την απαίτηση αυτή.

Εντοπισμός μη ασφαλούς ραδιοεξοπλισμού
Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν πρόσθετα εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να εντοπίζουν στην αγορά ραδιοεξοπλισμό που δεν τηρεί τους νέους κανόνες ασφαλείας.

Μετά από την ενδελεχή αξιολόγηση των πληροφοριών που θα λάβει από τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσδιορίσει τις κατηγορίες του ραδιοεξοπλισμού που θα πρέπει να αποκτήσουν έναν αριθμό καταχώρισης, τον οποίο οι κατασκευαστές θα τοποθετούν επάνω στον ραδιοεξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά. Μια παρόμοια βάση δεδομένων λειτουργεί, άλλωστε, ήδη στις ΗΠΑ.

Επόμενα βήματα
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές με 550 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 8 αποχές. Θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών για να μεταφέρουν την αναθεωρημένη οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και οι κατασκευαστές θα έχουν έναν επιπλέον χρόνο για να συμ­μορ­φωθούν με τους νέους κανόνες.

Διαδικασία: συναπόφαση (συνήθης νομοθετική διαδικασία), 1η ανάγνωση
Αναφ.  : 20140307IPR38122
Από το Blogger.