Το σήμερα, περνάει από το χτες!

Ένας λαός που δεν σέβεται και δεν υπερασπίζεται την ιστορία του, είναι σίγουρο πως δεν έχει μέλλον! Σε αντίθεση με το τι κάνουν οι Έλληνες πολιτικοί, οι Ρώσοι το έχουν καταλάβει πολύ καλά! Προασπίζονται ακόμα και την "σκοτεινή" περίοδο της ιστορίας τους, γνωρίζοντας πως είναι αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξής τους! Δεν αφήνουν στους ξένους τον σχολιασμό του παρελθόντος τους, αλλά προασπίζονται κάθε υποψία σπίλωσης του ονόματος της χώρας τους! Δεν είναι τυχαία η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη, εδώ και πολλά χρόνια! Άσχετα με τους ανόητους και ανυπόστατους ισχυρισμούς της Δύσης.

Μεταφέρω αυτούσιο, και απλά μεταφράζω, το σημερινό (12/2/2014) δημοσίευμα της αγγλικής έκδοσης της Pravda, με τίτλο "Russia should protect its history from the West", δηλαδή η Ρωσία πρέπει να προστατεύσει την ιστορία της από τη Δύση.

On February 12, at the meeting of the State Duma chairman of the Duma Committee for International Affairs of United Russia Party, Alexei Pushkov, said that Russia should protect its history from the West. The parliamentarian did not suggest any specific measures, but said that one should adopt adequate laws.


The discussion of the initiative took place in the Russian parliament after deputies of the Latvian parliament suggested the Nazi occupation of Latvia should be officially equated to the so-called "Soviet occupation regime." The new bill criminalizes the denial of both "occupations."


Pushkov said that the discussion in Latvia was yet another step to discredit Russia's history in the West. According to the deputy, both the question about the siege of Leningrad and CNN's evaluation of the monument to the heroes of the Brest Fortress, as well as the recent comparison of the Sochi Olympics to the 1936 Games in Nazi Germany were links of one and the same chain.


The adoption of such a law in Latvia will not change history per se, but it can change the consciousness of those who are not able to independently look into the matter.


LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, in response to latest news from Latvia, offered to withdraw the Russian ambassador from the Baltic country. The MP stressed out that even though the bill would have to go through three readings and the office of the president, countermeasures should be taken immediately.
Στις 12 Φεβρουαρίου, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Δούμας, ο πρόεδρος της Δούμας, του Κόμματος Ενωμένης Ρωσίας, Alexei Pushkov, δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να προστατεύει την ιστορία της από τη Δύση. Ο βουλευτής δεν προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα , αλλά είπε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα νόμους.

Η συζήτηση της πρωτοβουλίας πραγματο-ποιήθηκε στο ρωσικό κοινοβούλιο, με αφορμή το ότι βουλευτές του Λετονικού κοινοβουλίου πρότειναν η ναζιστική κατοχή της Λετονίας πρέπει να εξισωθεί επίσημα στο λεγόμενο «σοβιετικό καθεστώς κατοχής». Το νέο νομο-σχέδιο ποινικοποιεί την άρνηση και των δύο «κατοχών».

Ο 
Pushkov είπε, ότι η συζήτηση στη Λετονία ήταν ένα ακόμη βήμα για να δυσφημίσει την ιστορία της Ρωσίας στη Δύση. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή, τόσο η ερώτηση σχετικά με την πολιορκία του Λένινγκραντ και της αξιολόγησης του CNN από το μνημείο των ηρώων της 
Brest Fortress, καθώς και η πρόσφατη σύγκριση των Ολυμπιακών Αγώνων του Sochi προς Αγώνες του 1936 στη ναζιστική Γερμανία, ήταν κρίκοι της ίδιας αλυσίδας.


Η θέσπιση ενός τέτοιου νόμου στη Λετονία δεν θα αλλάξει την ιστορία αυτή καθαυτή, αλλά μπορεί να αλλάξει τη συνείδηση ​​εκείνων που δεν είναι σε θέση να εξετάσουν ανεξάρτητα το ζήτημα.

Ο ηγέτης του 
LDPR
Vladimir Zhirinovsky, σε δήλωση σχετικά με τις τελευταίες ειδήσεις από τη Λετονία, πρότεινε να αποσυρθεί ο Ρώσος πρεσβευτής από τη χώρα της Βαλτικής. Ο βουλευτής τόνισε ότι παρόλο που το νομοσχέδιο θα πρέπει να περάσει από τρεις αναγνώσεις και το γραφείο του προέδρου, αντίμετρα πρέπει να ληφθούν αμέσως.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.