Η καταδίκη του συκοφάντη!

Τελικά απέναντι στην Θεία Δικαιοσύνη δεν μπορεί να σταθεί ούτε η Ελλάδα του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, που υποστηρίζει και καλύπτει τους μασώνους υπηρέτες του. Μεταφέρω αυτούσιο το ανακοινωθέν των Εκδόσεων «ΥΠΑΚΟΗ»:

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ «ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ» ΤΟΥ π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ!

Τό Δ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικεῖο Ἀθηνῶν μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 89550/2016 Ἀπόφασή του ἐδίκασε ἐρήμην στίς 29 Σεπτεμβρίου 2016 καί κατεδίκασε τόν κ. Παναγιώτη Τελεβάντον τοῦ Μιχαήλ, κάτοικο Ν. Ὑόρκης (Η.Π.Α.), 35η ὁδός 2376 ΑΣΤΟΡΙΑ, σέ φυλάκιση δώδεκα μηνῶν μέ τριετῆ ἀναστολή καί ἐπιβολή τῶν ἐξόδων τῆς Δίκης, γιά «κατ’ ἐξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμηση» τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη.

Ἀρχικά ἡ δίκη εἶχε ὁρισθεῖ γιά τίς 3 Δεκεμβρίου 2015 ἀλλά ἀνεβλήθη λόγω παραλείψεων τῆς Εἰσαγγελίας σχετικά μέ τήν νομότυπη εἰδοποίηση τοῦ κ. Τελεβάντου καί διεξήχθη τελικῶς στίς 29 Σεπτεμβρίου 2016.

Ἡ ἀπόφαση, ἡ ὁποία ἐλήφθη μέ ὁμοφωνία Εἰσαγγελέως καί Προέδρου, στηρίχθηκε στά κατά τοῦ π. Βασιλείου παντελῶς ἀστήρικτα ἠλεκτρονικά δημοσιεύματα τῆς Ἱστοσελίδος τοῦ κ. Τελεβάντου, σέ συσχετισμό μέ τήν μεταξύ τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη καί τοῦ κ. Τελεβάντου ἠλεκτρονική ἀλληλογραφία.

Ὡς Μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε ὁ κ. Λέων Μπράνγκ, διδάκτωρ τῆς Θεολογίας καί Κοσμήτωρ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει διδακτορική διατριβή γιά τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη καί ἀπέδειξε συκοφαντικό τόν χαρακτηρισμό «Μακρακιστής», πού γραπτῶς ἐξετόξευσε πλειστάκις ὁ κ. Τελεβάντος κατά τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη.

Ἡ ἀνωτέρω Δικαστική Ἀπόφαση ἀποτελεῖ ἠθική δικαίωση τοῦ π. Βασ. Βολουδάκη, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐξήντλησε ὅλα τα πνευματικά μέσα καί συνήντησε τήν ἀδιαλλαξία τοῦ κ. Τελεβάντου, κατέφυγε στήν Δικαιοσύνη, ὄχι γιά τό πρόσωπό του –ὅπως διευκρίνησε κατά τήν ἀκροαματική διαδικασία– οὔτε γιά τά πνευματικά του παιδιά καί τούς ἐνορίτες του, πού τόν γνωρίζουν ἀπό κοντά, ἀλλά γιά τήν ἄρση τοῦ σκανδαλισμοῦ ὅλων ἐκείνων, τῶν εὑρισκομένων μακράν καί ἐκτός Ἑλλάδος, πού δέν τόν γνωρίζουν προσωπικά ἀλλά τόν διαβάζουν καί ἀκούουν τίς διαδικτυακές ὁμιλίες του.

Ὁ π. Βασίλειος Βολουδάκης ἐπιφυλάσσεται ὅλων τῶν ἀπορρεόντων ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἀποφάσεως νομικῶν δικαιωμάτων του.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΥΠΑΚΟΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.